Muut palvelut

Rahoitus ja neuvonta palvelut

Joskus yrityksen taloudelliset ongelmat voidaan ratkaista lisärahoituksella ilman, että on tarkoituksenmukaista hakea yrityssaneerausta. Yrityssaneeraushakemus liitteineen ja selvityksineen on suhteellisen suuritöinen kokonaisuus. Pienten yritysten kohdalla lisärahoitus, neuvottelut velkojien kanssa sekä muut vapaaehtoiset järjestelyt johtavat usein parhaimpaan lopputulokseen. Velkojille on usein tärkeää se, että niihin ollaan ajoissa yhteydessä, kun ongelmia on tulossa ja samalla mietitään yhdessä, kuinka päästään eteenpäin. Autamme yrittäjää tarjoamalla myös rahoitus ja neuvontapalveluita.

 

Laki velvoittaa jokaisen yrityksen huolehtimaan kirjanpidon ajantasaisuudesta. Toisinaan kirjanpito saattaa olla hoitamatta tai rästissä. Kun tehdään yrityssaneeraushakemus, on erittäin tärkeää, että kirjanpito on ajan tasalla. Mikäli yritys taas ajautuu konkurssiin, voi kirjanpidon hoitamattomuus aiheuttaa myös rikosvastuun. Usein joudutaan velkajärjestelyhakemuksen yhteydessä tekemään myös välitilinpäätös. Koska verkostossamme on edustettuna myös taloushallintopalvelut, pystymme auttamaan kirjanpidon ajantasaiseksi saattamisessa samalla, kun lakimiehemme laativat yrityssaneeraushakemusta. Näin säästyy aikaa ja rahaa, kun tilitoimistoa ei tarvitse erikseen metsästää.

Rästikirjanpidot

Konkurssihakemus

Joskus tilanne on vaan sellainen, että yrittäjä katsoo parhaimmaksi heittää ”pyyhkeen kehään.” Mikäli näin on, on hyvä käydä lakimiehen kanssa keskustelu, mitä vaikutuksia konkurssilla on vastuiden ja muiden asioiden kannalta. Ylempänä jo viitattiin kirjanpidon tärkeyteen. Neuvomme ja olemme tukenasi myös konkurssiasioissa, Autamme velallista myös konkurssihakemuksen laatimisessa ja koko prosessin ajan. Lakimiehillämme on kokemusta myös konkurssipesän pesänhoitajana toimimisesta. Ota luottamuksellisesti yhteyttä asiantuntijoihimme.

 

Lakipalvelut

Lakimiehemme ovat kokeneita pitkän asianajotaustan omaavia juristeja. Heillä on osaamista myös yritysten hallinnosta. Osa lakimiehistämme on toiminut myös tuomarin tehtävissä tuomioistuimessa. Kun yrityssaneeraushakemus tehdään kauttamme, saat parhaan mahdollisen juridisen osaamisen. Tällä on iso merkitys, sillä tuomioistuin voi luottaa siihen, että kauttamme tulee aina laadukas saneeraushakemus. Yli 75% auttamistamme yrityksistä on päässyt yrityssaneeraukseen. Lakimiehemme hoitavat myös kaikkia muita sopimusasioita, ota rohkeasti yhteyttä yhteydenottokaavakkeella.

 

Ota Yhteyttä